Főoldal megjelenítése Főoldal megjelenítése E-mail nekünk!

 

BÁZIS ISKOLÁINK

Kulcsár Mihályné már több évtizede oktatja komplex mozgásterápiás módszerét pedagógusoknak, Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására címmel. A saját és a módszerrel dolgozó kollégák tapasztalatai igazolták, hogy a rendszeresen végzett terápia hatásos, megelőzhető illetve korrigálható vele a tanulási nehézség. Több oktatási intézménnyel sikerült megállapodást kötni „bázisiskola” illetve „referencia intézmény” címmel, ahol a tanfolyamot végzett pedagógusok napi rendszerességgel végzik a mozgásos feladatokat a tanulókkal. A rendszer nyitott, szívesen vesszük további intézmények jelentkezését is.

 

Dunaszerdahely

Pálmonostora

Tabajd

 

 


Dunaszerdahely

 

A dunaszerdahelyi, magyar tannyelvű Vámbéry Ármin Alapiskola néhány lelkes pedagógusa 2012 októbere folyamán, egy hatvanórás tanfolyamon vett részt, mely a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására adott útravalót. A módszert Kulcsár Mihályné, Pannika néni dolgozta ki: Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására címmel. A tanfolyamon résztvevő pedagógusok nagy lelkesedéssel kapcsolódtak be az egyes gyakorlatok elvégzésébe, hiszen az utóbbi felgyorsult időben egyre több a szorongó, nehezen író, olvasó, figyelemkoncentrációs zavarral küzdő gyermek, akiken ezzel a módszerrel segíthetünk.
A tanfolyam vezetője, aki pedagógusként maga is sokszor találkozott, s találkozik a mai napig is ilyen gyermekekkel, segítőkezet nyújt a pedagógusoknak többéves tapasztalatával a gyermekek fejlesztésében.
2012. 10. 01-én a Wámbéry Ármin Alapiskola és a Tanulás öröm is lehet társulás együttműködési megállapodása alapján az iskola alsó tagozatának több pedagógusa vállalta, hogy bevezetik a komplex mozgásterápiát a minden napi tevékenységük közé. A feladatsorokat Kulcsár Mihályné állította össze, aki vállalta, hogy minden hónapban ő vagy munkatársai megnézik a gyerekek mozgását és segítenek a pedagógusoknak a következő hónap gyakorlatsorának előkészítésében.
 
Iskolánk 14 pedagógusa elvégezte a Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására című, Kulcsár Mihályné neurópedagógus által kidolgozott komplex mozgásterápiát.
Nagyon sok új, hasznos dolgot tanultunk, amit kamatoztatni szerettünk volna, hogy gyermekeink könnyebben sajátítsák el az iskolai tananyagot.
A tanfolyam ideje alatt kikristályosodott számunkra, hogy jobb eredmények csak az idegrendszer fejlődésében levő hiányosságok pótlásával érhetünk el, amelynek alapja a mozgás.
Iskolánk bázisiskolává vált.
A tanfolyamot végzett pedagógusok osztályaikban elkezdték a csoportos feladatok végzését a testnevelés órákon és reggelente, a szülők és igazgatónk beleegyezésével, támogatásával.
Minden hónapban egy szakmai napon Pannika néni ellenőrzi a gyakorlatokat, útmutatást ad a következő hónap gyakorlataihoz.
Már az első hónap elteltével javulás mutatkozott a gyerekek magatartásában, az írás, olvasás, számolás terén is.
Mivel a végzett munka meghozza gyümölcsét, továbbra is nagy lelkesedéssel végezzük a terápiás feladatokat.
2013. január 10-én meglátogatott bennünket Pannika néni, Kati néni és Misi bácsi, hogy megnézzék, hogyan végzik diákjaink az általuk javasolt gyakorlatokat az egyes osztályokban. A gyerekek örömmel mutatták meg, mit tudnak, s lelkesen figyelték a következő hónapra előirt gyakorlatok sorrendjét. Erről az alábbi képek is tanúskodnak.
Pannika néniék megdicsérték a gyerekeket, mert maradéktalanul elsajátították az előirt mozgásgyakorlatokat.
2013.február 7-én a tornateremben került sor a 2. közös összejövetelre Pannika nénivel és Misi bácsival.
Tanulóink nagy lelkesedéssel mutatták be a 2. hónap elsajátított gyakorlatait. Lemérhető náluk a fejlődés, akár a magaviseletükben, akár a tanulásban. Sokkal magabiztosabbak, ügyesebbek, kitartóbbak, mint az előző időszakban. Szebben írnak, olvasnak, számolnak.
Nagy öröm ez számunkra, hiszen közös mottónk: „A tanulás öröm is lehet!”
Pannika néni ismét megdicsért bennünket, mert diákjaink példásan, magabiztosan végezték az egyes gyakorlatokat. A jó hangulatról a képek is tanúskodnak.
Csak így tovább gyerekek, meghozza gyümölcsét kitartásotok, meglátjátok!- biztatta a gyerekeket Pannika néni.
A gyakorlatok bemutatása után a pedagógusokkal szakmai tanácskozásra került sor, mely nagyon jó hangulatban telt. Késő délutáni órákban vettünk búcsút egymástól, a következő közös összejövetelre márciusban kerül sor.
Ismét eltelt egy hónap, s Pannika néniék ismételten meglátogattak bennünket, 2013.március 21-én, csütörtökön.
Tanulóink szépen, pontosan végezve a kitűzött gyakorlatokat, pontosan az előírtaknak megfelelően teljesítettek.
Pannika néni megdicsérte a gyerekeinket lelkesedésükért, magatartásukért. A pedagógusoknak gratulált az elért eredményekhez. Minden pedagógus tudatában van annak, hogy mindezt gyermekeink fejlődése érdekében teszi.
A szakmai napon részletesen megbeszéltük az egyes osztályokban felmerülő problémákat. Örülünk az elért eredményeinknek, minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy még jobbak lehessünk. Nagyon szépen lemérhető diákjainknál a fejlődés az egyes tantárgyaknál, ami természetesen a naponta lelkiismeretesen végzett mozgásgyakorlatok eredménye.
Köszönjük Pannika néni segítségét!
 
A Vámbéry Ármin AlapiskolábanDunaszerdahelyen a 2014/2015-ös tanévben is mindennapjaink részévé vált a Kulcsár Mihályné, Pannika néni -féle komplex mozgásterápiás gyakorlatsorok végzése.
A gyakorlatsort igyekezünk rendszeresen beiktatni a napjaink egyes szakaszaiba, tanítási óráktól, szervezettségtől függően. Vannak napok, mikor a tanulók korábban érkeznek az iskolába, hogy elvégezhessék a gyakorlatsort. Sokuknak felüdülést jelent. Általában négyhetente tanítjuk be az új mozgáselemeket, attól függően milyen szinten sajátították el az előző hetek fejlesztő gyakorlatait. A tanulóink zöme érzi a mozgás jótékony hatását, kívánságuknak eleget téve, próbáljuk mindig beiktatni az írásbeli felmérők előtt is, hiszen már tapasztalták, hogy a gyakorlatok elvégzése után könnyebben megy a gondolkodás is. Ezen kívül hatékonysága megfigyelhető a tanulóink magatartásában, tanórai teljesítményükben, valamint elszántabbak a tanulási nehézségeik leküzdésében. A terápia hatására fejlődik az önbizalmuk, amely elősegíti a további célok elérését.
Számos területen pozitív eredményeket sikerült elérnünk:
Olvasásproblémával küzdő tanulóknál javult az olvasás készsége, csökkent a hibák száma, minimalizálódott a „félreolvasás”. Több tanulónál a szövegértés is sokat fejlődött, valamint a memorizálás terén is pozitív változásokat lehet tapasztalni. A 7. hónap gyakorlatsoraiban megtalálható papagájjátékot imádják a gyerekek, igyekeztünk nyelvtörőket, közmondásokat, minél érdekesebb szövegeket memorizálni. A 8. hónap gyakorlatai között, szintén kedvenc a magánhangzók hangoztatása a pedagógus által meghatározott szavakban, szókapcsolatokban, főként, ha róluk szól.
Írásproblémával küzdő tanulóknál csökkent a helyesírási hibák száma. A dyslexiás tanulók jobban odafigyelnek az ékezetek és írásjelek alkalmazására, mivel magukat ellenőrizve észreveszik a hiányosságokat és pótolják. Valakinél olvashatóbbá, rendezettebbé is vált az írás külalakja.
Figyelemzavarral küszködő gyermekeknél, nőtt a koncentráló képesség, valamint megtanulják kontrolálni aktív impulzusaikat.
Mozgásfejlődésükben elmaradt gyerekeknél hasznos a kitartást igénylő erőfeszítés. A vékonyka gyerekeknél ezek a mozgások megerősítik az izomzatot, az egyensúlyrendszert pontosítják, szabályozzák a testtartást, és összehangolják az érzékszervek működését.
A mozgásfejlesztést addig folytatjuk, amíg a gyermek eléri a korának megfelelő mozgásfejlettségi szintet, utoléri társait, illetve saját magát.
A foglalkozások alatt a gyerekek jól érzik magukat, felszabadultabbak, örülnek a mozgásnak, sokat nevetnek. Néhány gyerek számára minden új gyakorlat egy kihívás, melynek leküzdése örömmel, büszkeséggel tölti el őket. Ezért is érdemes ezt csinálni!A Pannika nénivel rendszeresen tartjuk a kapcsolatot, minden találkozás alkalmával megbeszéljük az esetleges kérdéseket, valamint azt is, hogy mire kell még odafigyelnünk a gyakorlatok végzése közben. Megvitatjuk tapasztalatainkat, megfigyeléseinket.
Köszönet Kulcsár Mihályné Pannika néninek a sok segítségért, útmutatásért, tanításért! Szeretnénk, ha minél gyakrabban, s persze minél tovább tudna bennünket segíteni. Köszönjük az önzetlen, odaadó munkáját a gyermekeink, magunk és a szülők nevében is.

 

A DUNASZERDAHELYI VÁMBÉRY ÁRMIN ALAPISKOLA PEDAGÓGUSAI NEVÉBEN Fehér Zsanett, Vörös Mária és Bugár Edit pedagógusok
 
 

 

 

 

Pálmonostora

 

 

Pálmonostora
A Pálmonostorai Gárdonyi Géza Általános Iskola, együttműködési megállapodást kötött 2015. október 01-én, Kulcsár Mihályné fejlesztőpedagógussal, a módszer kidolgozójával, melynek értelmében iskolánkban, naponta elvégezzük alsós tanulóinkkal a mozgásterápiás feladatokat.
 
Év eleji tapasztalatok:
 
1. osztály
A tanulók többsége jó képességű, jól terhelhető.
Difer mérés alapján: 2 tanulónál az írásmozgás koordináció, 1 tanulónál a szocialitás és 1 tanulónál a relációszókincs kezdő szinten volt.
Magatartás: 1 gyermek túlságosan visszahúzódó, bátortalan az állandó biztatás ellenére is.
1 gyermek túlmozgásos, a szabályokat nem tudja tartani.
Figyelem: 5 tanulónak, a feladatok utasításait többször kell elmondani. Nekik a könyvben való tájékozódás is gondot okoz.
Munkatempójuk megfelelő. Feladattudatuk kialakult, együttműködők, szeretnek együtt dolgozni.
Mozgás: 5 tanulónak mozgáskoordinációs problémái vannak. Nagymozgásokban, finommotorikában, ügyességi feladatok végrehajtásában segítséget igényelnek.
Írás: 5 tanulónak írástechnika elsajátítása nehézséget okoz, a betűnagyság, betűalakítás és a betűkötés területén.
 
2. osztály
Az osztály terhelhető, igyekvők, jól motiválhatók, szívesen járnak iskolába.
Feladattartása az osztály többségének megfelelő, 4 tanulónál változó, 2 tanuló gyakran kilép a feladathelyzetből.
A csoport az iskolai szabályokat nem mindig tartja be. Három tanuló kevésbé vesz részt a közös játékokban, nehezen tartják be a közösségi szabályokat.
A fiúknál néha tapasztalható a játék során az agresszív magatartás.
Két tanuló feltűnően passzív, hangulata ingadozó, önértékelési problémákkal küzdenek. Önálló feladatok megoldásánál is folyamatos segítséget, megerősítést igényelnek.
Hat tanulónak mozgáskoordinációs, egyensúlyérzék problémája van. Finommotorikájuk, általánosságban jó. Nagymozgásos játékokat szeretik. Az előző tanévben 4 tanuló vett részt „Alapozó terápiai” mozgásfejlesztésben.
Olvasás: Négy tanuló hangos olvasása lassú tempójú, gyenge, olvasástechnikai hibákat vétenek. Az osztály felének gondot okoz a szövegértés. Szókincsük szegényes. Írástempójuk megfelelő, három tanulóé lassúbb.
Írás:
Az osztály nagy része hibátlanul, vagy csak kevés hibával másolt nyomtatott mondatokat írottra. Két tanulónak ez a feladattípus nehézséget okozott. Tollbamondáskor típushiba a betűtévesztés vagy betűkihagyás. Két tanulónak rövid szavak leírása is problémát okoz. A többségnek szép, esztétikus az írásképe.
Számfogalmuk kialakult, de a műveletek megoldása lassabb tempójú. Logikai gondolkodásuk fejlesztendő. Rövidtávú memóriájuk megfelelő, de a hosszú távú memóriájuk gyenge.
 
3. osztály
Az osztály 8 főből áll. Ebből 5 tanuló BT MN-es, és egy tanuló SNI-s. Magatartás szempontjából egy igen eleven társaságot ismertem meg. Figyelmük könnyen elkalandozik az órán. Gyakran kilépnek a feladathelyzetből. Felnőttekkel szemben tisztelettudóak, egy tanuló kivételével. Egymással szemben sokszor rosszindulatúak, kinevetik, kigúnyolják egymást. Nem segítőkészek, együttműködőek egymással szemben. Egy tanulóra fokozott agresszivitás jellemző. Két tanulónak problémái vannak a mozgáskoordinációval.
Olvasás: jellemző, hogy mást olvasnak, sort tévesztenek. Hibáikat nem veszik észre, nem javítják. Írástempójuk lassú, sok hibával másolnak, írásképe 2-3 tanulónak egyenletes, rendezett.
Matematika: 100-as számkörben minden tanuló számfogalma kialakult. Hosszú távú emlékezetük általában gyenge, figyelmük szétszórt. Logikai gondolkodásuk, ok-okozati összefüggések területén fejlesztésre szorulnak. Az előző tanévben 2 tanuló vett részt „Alapozó terápiai” mozgásfejlesztésben.
 
4. osztály
Magatartás: A magatartási szabályok betartása és betartatása néha nehézséget okozott.
Gyakran kell őket figyelmeztetni mind a tanórai, mind pedig a szabadidős tevékenységek során betartandó együttműködési szabályokra. A tanítási órákon rövidebb ideig tudnak a feladatokra koncentrálni, figyelmük könnyen elterelődik. Munkavégzésüket lassabb munkatempó jellemezi.
Olvasás: Az ismert és ismeretlen szövegek hangos olvasásakor sok olvasástechnikai (mást olvas, betűkihagyás) hibát ejtenek. Szövegértésük sokat romlott, ami az önálló feladatok elvégzésénél problémát okoz. Az előző tanévi mérésektől lényegesen rosszabb eredmények születtek.
Írás: másolás, tollbamondás alkalmával a betűk mérete, alakítása nem megfelelő. Írásképük rendezetlenebb az előző tanévhez képest. Sok hibával, pontatlanul másolnak.
Matematika: az írásbeli műveletek algoritmusát jól fel tudják idézni, viszont számoláskor, alkalmazásakor, nagyon sok hibával számolnak. A szöveges és logikai feladatok értelmezése, megoldása a szövegértési nehézségek miatt okoz gondot.
Testnevelés órán együttműködőek, szabálytartók. Mozgékony, jól motiválható osztály. 2 tanuló figyelme elterelhető, 1 tanuló különösen igényli a folyamatos megerősítést. 2 tanulónak van tér-irány problémája. 1 tanuló egyensúlyérzéke fejlesztendő. Mozgáskoordinációjuk, nagy és finommozgásuk jó.
 
Mozgásfejlesztés I. Időszak: 2015.X.01-2015.XI. 08.
  • A pedagógusokkal és a negyedik osztályos tanulók bevonásával Kulcsár Mihályné (Pannika) megismertette és bemutatta, ill. elvégeztette a terápia első mozgássorát. Ezután 1 héten keresztül testnevelés órákon segítségemmel, vezetésemmel ismerhették meg a tanulók, gyakorolhatták a pedagógusok. A „Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására” c. tanfolyamot 2009 júniusában végeztem el.
  • Eleinte nehézséget okozott, hogy melyik időpont a megfelelő minden osztály számára, hogy együtt végezhessük a gyakorlatsort. Lassan minden osztály ismerte a feladatsort, gördülékenyebben, gyorsabban tudták végezni. Így a 2. óra után a nagyszünetben együtt végezhettük a mozgásfejlesztő feladatokat a tornateremben. Az osztályt tanító pedagógusok egyéni segítséget nyújtottak (csípőforgatás, fej a sarok felé fordul) és ösztönözték a tanulókat. Az iskola jó felszereltségének köszönhetően, minden tanulónak biztosítani tudtunk 1 polifómot.
 
Résztvevő osztályok:
osztály
1-4.
csoportos mozgásfejlesztésen résztvevők száma
ebből: SNI
BTMN
összesen
43
4
8
 
Észrevétel, vélemény:
A tanulók nagyon lelkesen, és egyre jobban, önállóban végezték a gyakorlatokat. 3-4 tanuló igényel folyamatos segítséget a szem gyakorlatoknál. (szemükkel nem követték az ujj mozgását)
A pedagógusok visszajelzései: magatartásukban, figyelmükben, feladattartásban észleltek pozitív változásokat.
A harmadik osztályból 1 tanulót kevésbé sikerült feladathelyzetben tartani, gyakran kilépett a feladathelyzetből, vagy nem végezte a tornát.
A fejlesztő torna időpontját a tapasztalatok alapján újra átgondoltuk, és a szülőkkel egyeztetve az első óra előtti megtartása mellett döntöttünk.
 
II. Időszak: 2015. XI. 09-XII.13-ig
osztály
1-4.
csoportos mozgfejlesztésen résztvevők száma
SNI
BTMN
összesen
40+ 1
1 tanuló egyéni feladatsor
 
4
 
8
 
Az I. feladatsort nagy lelkesedéssel végezték a gyerekek. Nagyon várták Pannika nénit, és figyelték biztató dicsérő szavait. Az új feladatsort megint a 4. osztályos tanulók ismerték meg először, ők lettek a „mintacsoport”. Az előző tapasztalatokra építve 1 héten keresztül, osztályonként történt a feladatok megismerése, részletes lassúbb bemutatása, végzése. (1- 2 és a 3-4. osztálynak többször van együtt testnevelés órája.)
Nehezen álltak át a megszokott mozgássorról, az új mozgásokra. Tér-irány és testséma problémák miatt több gyereknek kellett egyéni segítségnyújtás, bemutatás. Egy hét eltelte után, tanítási órák előtt együtt végeztük a feladatsort, melynek időtartama idővel egyre kevesebb lett. Kialakult a szokásrend a polifómok elrendezésében, összeszedésében, a járásgyakorlat végzésében. A pedagógusokat is motiválta a gyerekek feladattudata, lelkesedése. Megtanulták a feladatok sorrendiségét, és figyelték, és segítették, ha véletlen tévesztett a pedagógus. A gyerekek megszerették a tornát, és minden nap várják azt.
 
Két hónap tapasztalatai:
 
1. osztály
Az osztály nagyon lelkesen, feladattudattal végzi a gyakorlatokat. A Difer mérésben gyengébb teljesítményt nyújtó (4 fő) gyermeknél fejlődést észlelünk (emlékezet, figyelem), folyamatosan zárkóznak fel az osztálytársaikhoz.
 
2. osztály
Tanítási órákon sokat jelentkeznek, figyelnek, jól motiválhatóak.
Azok a gyerekek, akiknek a figyelme könnyen elterelhető, mára képesek hosszabb koncentrációra is és egyre önállóbbak, terhelhetőbbek.
Az osztály élénkebb lett, figyelmük tartósabb, megfigyeléseik egyre pontosabbak. Az osztályközösségben a társakkal való konfliktusok száma csökkent, toleránsabbak, megértőbbek egymással. Néhányan felszabadultabbak, türelmesebbek, nyugodtabbak lettel tanórákon is.
Magyar nyelv és irodalom:
Olvasási problémákkal küszködő (4 fő) tanulók betűfelismerése biztosabb, pontos, viszont az összeolvasás még segítségre szorul.
Három tanulónak év elején a rövid szöveg megértése is problémát okozott, ők a rövidebb szövegeket kis segítséggel, önállóan képesek értelmezni, feldolgozni.
Mostanra kevesebb tanuló olvasása szótagoló, egyre több tanuló folyamatosan olvas.
Három tanuló hangos olvasása egyéni fejlesztést igényel, ugyanis lemaradásuk jelentős, ők év elején sok betűt tévesztettek, de mára a betűfelismerésük biztosabb.
Az olvasás tempó a többségnek megfelelő, szeptember óta a bátortalanabbak is lendületesebben olvasnak. A tanulók vonalvezetése biztos, 3 tanuló finommotorikája szeptember óta sokat fejlődött.
Füzeteik tiszták, rendezettek, 2 problémás tanuló füzete rendezettebb lett.
Két tanulónál a nyomtatott szavak másolása is nehézséget okozott, ők mára rövidebb szövegeket is képesek másolni kevés hibával.
Két tanuló rövid szavakat nem volt képes tollbamondás után leírni, ez mára kevés hibával megy.
Matematika órán jól terhelhetők, munkatempójuk javult. Önállóbbak lettek, kitartóbbak, ügyesebbek. Pontosan és szépen vezetik füzetüket. Feladattudatukban is jelentős előrelépést tapasztaltam.
Mozgásuk összerendezettebb, magabiztosabb lett.
 
3. osztály
Azok a tanulók, akik minden nap és jól végzik a tornát azoknál kisebb pozitív változások már észrevehetőek. Viszont akivel a legtöbb probléma van az osztályban mind magatartásilag, mind tanulmányilag nem hajlandó részt venni a tornán. Nála így természetesen nincs változás. Az osztály magatartásában nem tapasztalok javulást. Sem az egymással szembeni viselkedésükben.
Amiben már változás érzékelhető az az olvasásuk. Még ha hibákat is ejtenek, de már észreveszik és javítják. Sort ritkábban tévesztenek. Ismeretlen szöveget gördülékenyebben olvasnak.
Figyelmük kis mértékben javult és a feladattartásuk is.
Írásképük nem javult, viszont a tempójuk igen.
Hosszú távú emlékezetük fejlődött, alapvető összefüggéseket felismernek.
 
4. osztály
A zárkózott, visszahúzódó tanulóim aktívabban vesznek részt az órai feladatok elvégzésében.
Az SNI – s és a BTMN – s diákjaim magabiztosabban, önállóbban hajtják végre a feladatokat, a feladathelyzetből később lépnek ki, figyelmük tartósabb.
Olvasás: Javulást tapasztaltam a szóbeli kifejezőképességükben: pontosabban igyekeznek gondolataikat megfogalmazni. Az ismeretlen szövegek hangos olvasása pontosabb, folyamatosabb.
Magatartás
Együttműködési képességük fejlődést mutat. Tanuláshoz való viszony 2 tanulónak javult.
Emlékezet
Az előző tanévben tanult ismeretek felidézése pontosabb a korábban tapasztaltakhoz képest.
 
Győriné Farkas Anna
intézményvezető helyettes
 
Pálmonostora, 2015. XII. 18.

 

 

 

 

 

Bázis iskoláink
Szülők számára
OKTATÁSI NAPTÁR
Társoldalak
Könyvajánló
Könyvrendelés
Minősítő vizsga
Jelentkezés tanfolyamokra
Rólunk
Webáruház
Hírlevél feliratkozás

Tanulásinehézségek.hu - 2010