Főoldal megjelenítése Főoldal megjelenítése E-mail nekünk!

 

 

CIKKEK

2012
 

 

Mozgásterápia a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin magyar tanítási nyelvű alapiskolában


Iskolánk 14 pedagógusa elvégezte a Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására című, Kulcsár Mihályné neuropedagógus által kidolgozott komplex mozgásterápiát.

Nagyon sok új, hasznos dolgot tanultunk, amit kamatoztatni szerettünk volna, hogy gyermekeink könnyebben sajátítsák el az iskolai tananyagot.

A tanfolyam ideje alatt kikristályosodott számunkra, hogy jobb eredmények csak az idegrendszer fejlődésében levő hiányosságok pótlásával érhetünk el, amelynek alapja a mozgás.

Iskolánk bázisiskolává vált.

A tanfolyamot végzett pedagógusok osztályaikban elkezdték a csoportos feladatok végzését a testnevelés órákon és reggelente, a szülők és igazgatónk beleegyezésével, támogatásával.

Minden hónapban egy szakmai napon Pannika néni ellenőrzi a gyakorlatokat, útmutatást ad a következő hónap gyakorlataihoz.

Már az első hónap elteltével javulás mutatkozott a gyerekek magatartásában, az írás, olvasás, számolás terén is.

Mivel a végzett munka meghozza gyümölcsét, továbbra is nagy lelkesedéssel végezzük a terápiás feladatokat.


Vörös Mária tanító

 

Mozgásterápia az iskolában

 
Oktatási rendszerünk biztosítja mindenki számára a tanulás lehetőségét. Általában 7 éves korban minden gyerek bekerül valamelyik oktatási intézménybe, ahol aztán adottságainak és szorgalmának megfelelően teljesíthet.

A gyerekek legnagyobb százaléka normál iskolába kerül, egy kisebb százalékuk, a fogyatékossággal élők pedig valamelyik speciális intézménybe vagy ha lehetőség van rá, akkor integráltan az általános iskolába. Itt megfelelő szakemberek segítségével igyekeznek felzárkóztatni, hiányosságaikat pótolni, beilleszteni őket a közösségbe.

Mi tanulási problémás gyerekek fejlesztésével foglalkozunk. Gyakran találkozunk tanulásban akadályozott, fejlődésben elmaradt, szülési sérült, tanulási nehézséggel küzdő gyerekekkel, akik az integráció és a megfelelő szakember közreműködésének ellenére sem képesek a normál közösséggel lépést tartani, az elvárásoknak megfelelően teljesíteni, beilleszkedni. Sok éves tapasztalatunk azt bizonyítja, hogy ezekkel a gyerekekkel speciális terápiát alkalmazva jó eredmények érhetők el.

Terápiában részt vett 13 gyerek esetét elemeztük.

Kollégáink valamennyi gyereknél a Kulcsár Mihályné-féle komplex mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására című fejlesztő módszert alkalmazták. A terápiában a szülők is partnerek voltak, rendszeresen végezték otthon a gyerekekkel a kirótt feladatokat. Valamennyien fejlődtek, az indulási állapotukhoz képest nagyon sokat változtak.

1. Sz F kislány született 1986. 02. 19.

Probléma: Veleszületett idegrendszeri túlérzékenység. Nem tud rajzolni, hipermotilis tüneteket mutat. Anyjához, apjához való kapcsolata zavart. Kényszermozgásos tüneteket mutat. Nagyon sokat beszél.
Terápia kezdete: 1992. 02. 10.
Terápia vége: 1993. 07. 10.
Státusz: Első osztályos bizonyítványa jó lett, második osztályba léphet. Megtanult írni, olvasni, számolni. Kirívó magatartási problémái nincsenek. Kényszeres cselekvései elmaradtak. Anyjával szorosabb lett a kapcsolata.


2. L D kisfiú, született 1989. 09. 29.

Probléma: 5 évesen kezdett el beszélni, beszédhibás, zöngétlenít. Lassú, gyenge a helyesírása.
Terápia kezdete: 1198.09.18.
Terápia vége: 2000. 03. 31.
Státusz: Matematikából jól teljesít, nincs hármasnál rosszabb jegye. Jó tempóban, kevés hibával olvas, az olvasott szövegre emlékszik. Beszédhibája rendeződött.

3. N O, kislány született 1994. 12. 29.
Probléma: Turner-szindróma, gótikus szájpad, tubus a fülben, csökkent hallás.
Terápia kezdete: 2001. 05. 07.
Terápia vége: 2002. 12. 03.
Státusz: Minden hangot és betűt felismer. Összeolvas: kibetűzi, majd kimondja a szót. Az olvasott szöveget megérti. Tollbamondás után bármit leír. Írása szép.

4. K D, kisfiú, született: 1993. 10. 03.

Probléma: nehéz az olvasás, írás, nehezen alkalmazkodik, figyelemzavaros.
Terápia kezdete: 2001. 11. 26.
Terápia vége: 2003. 03. 27.
Státusz: Olvasása egyenetlen tempójú, az olvasottak nagy részére emlékszik. Írása sokat javult, szép lett, kevés hibával ír. Az iskolában megbízható, jól teljesít.

5. K T, kisfiú, született: 1995. 07. 11.

Probléma: erősen hipermotilis. Szakértői bizottság szerint értelmi fogyatékos, IQ 69.
Terápia kezdete: 2002. 05. 07.
Terápia vége: 2003. 05. 12.
Státusz: Szeret iskolába járni, jól teljesít. Jó tempóban kevés hibával ölvas. Emlékszik a szövegre.

6. K G, kisfiú, született: 2000. 05. 03.

Probléma: Nehéz az olvasás, a matematika, az angol. Szám- és mennyiségfogalma bizonytalan. Figyelemzavaros. Első osztályba jár. A baranya megyei szakértői bizottság véleménye szerint sajátos nevelési igényű tanuló.
Terápia kezdete: 2008. 02. 06.
Terápia vége: 2010. 06. 01.
Státusz: egyenetlen tempóban, kevés hibával olvas, emlékszik a szövegre. Írása olvasható, kevés hibát ejt. Tízes átlépés nehezen megy. Jól terhelhető.

7. B Á, kisfiú, született: 2000. 09. 12.

Probléma: fejlődésben erősen elmaradt. Lábujjhegyen jár. Öt évesen kezdett el beszélni sok hibával. Szakértői bizottság véleménye szerint középsúlyos értelmi fogyatékos.
Terápia kezdete: 2009. 01. 23.
Terápia vége: 2011. 06. 19.
Státusz: Beszéde sokat fejlődött, ügyesen kifejezi a gondolatait, jó a sorrend és a toldalékolás. Iskolába jár, sikerült beilleszkednie, minden iskolai tevékenységben részt vesz. Rajza kiállításra került. Megtanult biciklizni. Egyedül közlekedik.

8. M B, kisfiú, született: 2004. 05. 15.

Probléma: Megkésett beszédfejlődés, hipotón izomzat, laza ízületek, figyelem- és viselkedés zavar.
Terápia kezdete: 2009. 05. 18.
Terápia vége: 2011. 10. 05.
Státusz: az iskola által szervezett táborban részt vett, túrázott, jól bírta. Nyelvi készségei teljesen beértek. A foglalkozásokon együttműködő.

9. D D, kisfiú, született: 2004. 11. 19.

Probléma: Születéskori oxigénhiány, a bal kéz és a bal láb érintett.
Terápia kezdete: 2009. 05. 29.
Terápia vége: 2011. 10. 03.
Státusz: ügyes a keze, az írástanulással is jól halad. Járásán már nem látszik, hogy sérült volt, szépen, egyenletesen, ritmusosan jár.

10. D L, kislány, született: 2006. 01. 20.

Probléma: még nem szobatiszta, csak szavakat mond, sok hibával, epilepsziás, szájpadhasadékos.
Terápia kezdete: 2009. 09. 17.
Terápia: jelenleg is folyik (2012. 05. 01.)
Státusz: szobatiszta lett, egyedül intézi a wc-t, egyre többet beszél. Óvodába jár, jól beilleszkedett a csoportba, részt vesz az óvoda életében.

11. G R, kislány, született: 2003. 04. 06.

Probléma: megkésett beszédfejlődés, sok beszédhiba, ügyetlen, nem szívesen rajzol. Iskolába nehezen illeszkedik be.
Terápia kezdete: 2010. 02. 02.
Terápia vége: 2011. 09. 14.
Státusz: Olvasás: azonnal hozzáfog, szótagolva, nehezen olvas, emlékszik az olvasottakra. Írás: javult, olvasható, kevés hiba. Matematika: mennyiségfogalma lassan fejlődik.

12. V N, kislány, született: 2004. 06.17.

Probléma: Tickkel, beilleszkedési nehézség, magába fordul, repked a kezével. Óvodában beilleszkedési nehézsége van. Óvónénik nehezen kezelik. 2011 szeptemberében általános iskolába megy.
Terápia kezdete: 2011. 04. 19.
Terápia vége: 2012. 04. 23.
Státusz: az iskolában jól érzi magát, a kényszermozgásokat határok közé szorította. Olvasás: szótagolva jól olvas., a-e, á-é tévesztés előfordul, az olvasott szövegre emlékszik. Matematika: tízes átlépéssel jól számol.

13. F P, kisfiú született 2012. 10. 04.

Probléma: beilleszkedési nehézség, könnyen elterelődik, hamar elfárad, a betűket biztonsággal felismeri, de összeolvasásuk nehezített, gyakran szótagolva olvas, önállóan nem érti meg a szöveget, a 100-as számkörben az összeadás, kivonás nehezen megy.
Terápia kezdete: 2011. 05. 23.
A terápia jelenleg is tart. Fejlődése: rendszeresen tornázik, sokat javult a térérzékelése, az olvasáshoz azonnal hozzáfog, már csak néha olvas szótagolva, nem hibázik, az olvasott szövegre emlékezik, érti. A tízes átlépést érti és biztonsággal alkalmazza.

Ezeket az eredményeket figyelembe véve, az alábbi következtetésekre jutottunk:

1. egyetlen gyereket sem lenne szabad az első szakvélemény alapján bárhová is besorolni. Az esetek döntő többségében ezek a gyerekek azért teljesítenek gyengébben, mert:

  • a vizsgálati szituáció gátolja őket,

  • az otthoni ingerszegény környezet miatt,

  • valamilyen oknál fogva nem tudták bejárni problémátlanul a genetikailag programozott fejlődés útját,

  • szülés közben sérültek,

  • veleszületett rendellenességük van,

  • valamilyen öröklött tényező gátolja őket.

2. A szakértői vizsgálatot követően ezeket a gyerekeket be kellene vonni egy 1 évig tartó intenzív fejlesztésbe. A fejlesztést követően el kellene végezni újra a vizsgálatot, így a számukra valóban megfelelő iskolatípusba kerülhetnének. A fejlesztés egyik leghatékonyabb eszköze a mozgásterápia.

Mi a Kulcsár Mihályné-féle komplex mozgásterápiát alkalmazzuk. Jelenleg több iskolában és óvodában is végzik napi rendszerességgel ezt a terápiát megelőző, illetve korrigáló jelleggel és nagyon jó eredményeket érnek el. Nagy segítség lenne a gyerekek számára, ha minden oktatási intézmény megismerné a módszert és lehetőségük lenne az alkalmazására.

Reméljük, munkánk és terápiás eredményeink felkeltik az arra illetékes intézmények, hivatalok érdeklődését és velük összefogva szélesebb körben tudjuk a módszer eredményességét tesztelni. Bízunk benne, hogy az így szerzett tapasztalatok alapján ezzel a terápiával egyre több iskola fogja vállalni a fejlesztést. Ezzel minden gyerek lehetőséget kapna az optimális fejlődéshez.

Kulcsár Mihály

 

 

Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda

 

A Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda a 2007/2008-as tanévben kezdte meg működését. Intézményünk névadója Mészöly Gedeon (1880-1960) tabajdi születésű nyelvész, műfordító.


Az Intézmény Pedagógiai Programja a református, keresztyén értékekre épül. Hitvalló, önmagukra, embertársaikra és környezetükre értékként tekintő embereket igyekszünk nevelni.


Az Iskola önálló szakmai egységeként működik az Óvoda két – részben osztott – csoporttal (kis-középső, nagy-középső).

A legnagyobb hangsúlyt a keresztyén értékek közvetítésére fordítjuk, de természetesen kiemelt jelentősége van az iskolára való felkészítésnek is. Mindennapi életünkben vidám, szeretetteljes légkörrel igyekszünk elősegíteni a gyermekek boldog, kiegyensúlyozott személyiségfejlődését.

A 45 férőhelyes, az utóbbi években teljes kihasználtsággal működő óvoda felszereltsége folyamatosan bővül.

Jó az együttműködésünk a szülői közösséggel.


Iskolánk pedagógiai alapelvei között hangsúlyt kap:

- a kompetencia alapú oktatás,

- a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása,

- esélyegyenlőség érvényesítése és

- az eltérő képességű tanulók együtt nevelése.


Oktatómunkánkban a hagyományos tanulásszervezési módszerek mellett a tehetséggondozás és a felzárkóztatás céljára alkalmazzuk a differenciált tanulásszervezést, kooperatív technikákat és a projektmódszert.


A felzárkóztató, fejlesztő munkában a hagyományos fejlesztési eljárások (logopédia, egyéni fejlesztési tervek alapján végzett egyéni segítségadás, fejlesztés) mellett a 2011/2012-es tanév második félévében a Kulcsár Mihályné-féle komplex mozgásterápiát is elkezdtük az óvoda nagycsoportjában és az alsó tagozatos osztályokban. Ezt a munkát a Segíts Tanulni Alapítvánnyal kötött együttműködési megállapodás értelmében a Neuro-Logo-Ped Kft. munkatársainak irányításával végezzük. A hatékonyabb és szakszerűbb munka érdekében valamennyi a fejlesztésben részt vevő kolléga elvégezte a Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására című 60 órás, akkreditált tanfolyamot. Reményeink szerint egy év múlva már beszámolhatunk az elért sikerekről, pozitív változásokról. A részt vevő gyerekek fejlődését dokumentáljuk.


A kötelező órák mellett sok hasznos délutáni programot is kínálunk tanulóinknak. Több éve jól működik a néptánc szakkör, a kézműves szakkör, a sportkör és a német szakkör. A 2011/2012-es tanévtől hangszeres zenét (zongora, gitár, trombita, furulya) is tanulnak gyermekeink.

Advent minden hetében, farsang és húsvét előtt kézműves délutánokra várjuk tanulóinkat, a szülőket és minden kedves érdeklődőt.

Nagy sikert arat minden évben farsangi játékdélutánunk. Hasonló népszerűséggel bír a gyermeknap, melyet a lassan már hagyományos Tátika Versennyel, vendégelőadók bemutatóival és változatos játékprogramokkal teszünk színessé.

Iskolánk igyekszik bekapcsolódni a falu életébe is. Nemzeti ünnepeinkre minden alkalommal műsorral készülünk, melyet a Község előtt is bemutatunk. Diákjaink és pedagógusaink – ha idejük és lehetőségük van rá – írnak a faluújságba.

A 2010/2011-es tanévben már harmadik alkalommal rendeztük meg a Mészöly Gedeon Anyanyelvi és Irodalmi Versenyt, amelyre a környező iskolák alsó és felső tagozatos tanulóit vártuk. A verseny levelezős fordulókból és egy iskolánkban zajló döntőből áll. Legutóbb nyolc iskolából 67 csapat jelentkezett. Közülük 38 (114 tanuló) került be a döntőbe, ahol nagyrészt anyanyelvi játékokból álló feladatokkal kellett bizonyítaniuk felkészültségüket. Az elkövetkező tanévekben is szeretettel várjuk erre a megmérettetésre az érdeklődő tanulókat!

 

Hufnágel Anna igazgatóhelyettes

 

 

 

Bázis iskoláink
Szülők számára
OKTATÁSI NAPTÁR
Társoldalak
Könyvajánló
Könyvrendelés
Minősítő vizsga
Jelentkezés tanfolyamokra
Rólunk
Webáruház
Hírlevél feliratkozás

Tanulásinehézségek.hu - 2010