Főoldal megjelenítése Főoldal megjelenítése E-mail nekünk!


NEUROPEDAGÓGIA


 

 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 211551. sorszámon lajstromozta a NEUROPEDAGÓGUS (ábrás) megjelölést. A védjegy jogosultja Kulcsár Mihály György, Bicske és Kulcsár Katalin, Bicske. Kérjük, hogy engedély nélkül a továbbiakban senki se használja ezt a megjelölést! 

Mi a neuropedagógia?

 

A neuropedagógia a pedagógia egy speciális ága, amely a tanulás idegrendszeri alapjaival, az idegrendszer érése és a mozgásfejlődés közötti összefüggésekkel, az idegrendszer érési folyamataival, ezek tanulásra gyakorolt hatásával, a tanulást akadályozó pszichés gátlásokkal foglalkozik. Vizsgálja azon idegrendszeri folyamatokat, melyek meghatározzák a figyelem, a koncentráció, az emlékezet, a teljesítmény minőségét. Ezek ismeretében komplex fejlesztőeljárást alkalmaz a kialakult tanulási és magatartási nehézségek oldására, megelőzésére.


Mikor nincs szükség a neuropedagógiára?

Nincs szükség neuropedagógiára, ha a gyerek szeret iskolába járni. A tanulás örömteli tevékenység a számára. Együtt tud haladni a kortársaival, életkorának megfelelő szinten olvas, ír, számol. Tud figyelni az órákon és jól teljesít. Vannak barátai, nem igényel állandó külön figyelmet a szülőktől és a pedagógusoktól.


Mikor van szükség a neuropedagógiára?

Szükség van a neuropedagógiára, ha a gyerek nem szeret iskolába járni. A tanulás nyűg, amit szeretne elkerülni. Ha egy vagy több területen nem tud együtthaladni kortársaival. Nem tud az életkorának megfelelő szinten olvasni, írni, számolni. Nem tud figyelni az órákon, intellektusához képest alulteljesít. Beilleszkedési nehézségei vannak. Nehezen teremt kapcsolatot kortársaival és a felnőttekkel. Állandó, külön figyelmet igényel a szülőktől és a pedagógusoktól. Nehezen alkalmazkodik a szabályokhoz. Pszichoszomatikus tünetei vannak.


Kit nevezünk neuropedagógusnak?

 • Mindenkit, aki rendelkezik olyan végzettséggel, ami feljogosítja a gyerekekkel való foglalkozásra (óvónő, tanító, általános és középiskolai tanár, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, gyermekpszichológus, hitoktató).

 • Az alapvégzettsége mellett mélyreható ismereteket szerzett az idegrendszer felépítéséről, működéséről. Funkcionális szempontból vizsgálni tudja az idegrendszer működését, képes felismerni az idegrendszer éretlenségéből adódó tanulást akadályozó tényezőket, felismeri a tanulást akadályozó pszichés okokat. Képes személyre szabott terápiát összeállítani a vizsgálatai alapján. Képes hónapról hónapra követni és segíteni a hozzáforduló gyerekek fejlődését. A terápia nem a tananyag mechanikus elsajátíttatására irányul, hanem az idegrendszer működését stimulálja, normalizálja.


A neuropedagógussá válás feltételei:

 • Felsőfokú pedagógiai végzettség.

 • Tanúsítvány, legalább 60 órás mozgásterápián alapuló tanfolyam elvégzéséről vagy ilyen irányú diploma.

 • Tanúsítvány pszichés gátlások oldására képesítő, legalább 60 órás tanfolyam elvégzéséről vagy ilyen irányú diploma.

 • Legalább öt gyermekkel 1 éven át végzett fejlesztő munka.

 • A neuropedagagógus védjegy jogosultja által kiírt két napos vizsgára felkészítő tanfolyam és ennek elvégzését igazoló sikeres vizsgáról szóló tanúsítvány.
  A képzés ára: 40 000 Ft, mely magába foglalja a két napos felkészítőt, az egy napos vizsgát és az első éves tagsági díjat.


A sikeresen letett vizsga feljogosítja a pályázót a Neuropedagógus cím használatára, melyről tanúsítványt kap.

Ez a jog egy évre szól, mely újabb egy évre meghosszabbítható, ha a neuropedagógus részt vesz a jogosult által szervezett 1 napos szupervízión. Az időpont kijelölése előzetes egyeztetés alapján történik.

A szupervízión minimum három megoldott vagy elakadt eset teljes dokumentációjával kell részt venni.


A vizsgára felkészítő két napos tanfolyam és a vizsga, valamint az évente esedékes szupervízió árát kiíró az aktuális időpontok kiírásával egyidejűleg közli.


Összegzés:

A neuropedagógus a gyerekek idegrendszerének célzott fejlesztésével segít a tanulási nehézség, figyelemzavar, magatartási zavar leküzdésében. Segítséget nyújt az agysérült gyerekek idegrendszerének rehabilitációjában. Segíti a lelki eredetű tanulási zavarok hátterének felderítését, oldását. Lelki támaszt nyújt a szülőknek a nehéz helyzetek kezeléséhez. Tanácsokkal látja el a gyerek pedagógusait a hátrányok ledolgozása érdekében.

Jó úton halad a neuropedagógus minőség eléréséhez az a pedagógus, aki a tanulási nehézségért és magatartászavarért nem a gyerekre és a szülőre hárítja a felelősséget. Tudatában van annak, hogy a figyelem nem akarat kérdése, hanem az idegrendszer tökéletes működésének az eredménye. Nem mechanikus gyakoroltatással akarja ledolgoztatni a hátrányokat. Nem hárítja a tanítás feladatát a szülőre. A tanítási folyamatokat és módszereket a gyerekek életkori sajátosságaihoz igazítja. Figyelembe veszi a személyiségfejlődés törvényszerűségeit. Stresszmentes, oldott légkört teremt a tanítási órákon.


 

A vizsgára bocsátás feltételei:

 

 • Felsőfokú pedagógiai végzettséget igazoló diploma másolata.

 • Mozgásterápián alapuló, legalább 60 órás tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvány vagy ilyen irányú diploma másolata.

 • Stresszoldó technikák ismeretét igazoló legalább 60 órás tanfolyam elvégzéséről szóló tanúsítvány, vagy ilyen irányú diploma másolata.

 • Legalább öt gyermekkel végzett egy éves fejlesztő munkát igazoló teljes dokumentáció előzetes beadása a vizsga napja előtt 60 nappal.


A védjegy jogosultja felkért szakértők közreműködésével a teljes dokumentáció vizsgálata alapján dönt a vizsgára bocsátás lehetőségéről. A bekért dokumentációt titkosan kezeli, a vizsgált személyek adatait nem rögzíti, a dokumentációt senkinek sem adja tovább, a vizsga szempontjából rögzített adatokat, az elutasító határozattal azonos időpontban vagy a vizsga letétele után megsemmisíti.

Döntéséről a jelentkezőt legkésőbb a vizsga időpontja előtt 20 nappal értesíti és visszaadja a bekért teljes dokumentációt.

A neuropdagógusok teljes névsorát és elérhetőségét a kiíró közzéteszi a Tanulás öröm is lehet társulás honlapján (www.tanulasinehezsegek.hu).


Bicske, 2014. szeptember 4.Kulcsár Mihály sk. Kulcsár Katalin sk.
Neuropedagógus védjegy jogosultjai 

 

 (vissza a lap tetejére)


 (vissza a főoldalra) / (vissza a cikkekhez)

Bázis iskoláink
Szülők számára
OKTATÁSI NAPTÁR
Társoldalak
Könyvajánló
Könyvrendelés
Minősítő vizsga
Jelentkezés tanfolyamokra
Rólunk
Webáruház
Hírlevél feliratkozás

Tanulásinehézségek.hu - 2010