Főoldal megjelenítése Főoldal megjelenítése E-mail nekünk!

Tisztelt Pedagógusok!

 

A neuropedagógia a pedagógia egy speciális ága, amely a tanulás idegrendszeri alapjaival, az idegrendszer érése és a mozgásfejlődés közötti összefüggésekkel, az idegrendszer érési folyamataival, ezek tanulásra gyakorolt hatásával, a tanulást akadályozó pszichés gátlásokkal foglalkozik. Vizsgálja azon idegrendszeri folyamatokat, melyek meghatározzák a figyelem, a koncentráció, az emlékezet, a teljesítmény minőségét. Ezek ismeretében komplex fejlesztőeljárást alkalmaz a kialakult tanulási és magatartási nehézségek oldására, megelőzésére.

A neuropedagógus a gyerekek idegrendszerének célzott fejlesztésével segít a tanulási nehézség, figyelemzavar, magatartási zavar leküzdésében. Segítséget nyújt az agysérült gyerekek idegrendszerének rehabilitációjában. Segíti a lelki eredetű tanulási zavarok hátterének felderítését, oldását. Lelki támaszt nyújt a szülőknek a nehéz helyzetek kezeléséhez. Tanácsokkal látja el a gyerek pedagógusait a hátrányok ledolgozása érdekében.

Jó úton halad a neuropedagógus minőség eléréséhez az a pedagógus, aki a tanulási nehézségért és magatartászavarért nem a gyerekre és a szülőre hárítja a felelősséget. Tudatában van annak, hogy a figyelem nem akarat kérdése, hanem az idegrendszer tökéletes működésének az eredménye. Nem mechanikus gyakoroltatással akarja ledolgoztatni a hátrányokat. Nem hárítja a tanítás feladatát a szülőre. A tanítási folyamatokat és módszereket a gyerekek életkori sajátosságaihoz igazítja. Figyelembe veszi a személyiségfejlődés törvényszerűségeit. Stresszmentes, oldott légkört teremt a tanítási órákon.


 

A neuropedagógussá válás feltételei:

  • Felsőfokú pedagógiai végzettség.

  • Tanúsítvány, legalább 60 órás mozgásterápián alapuló tanfolyam elvégzéséről vagy ilyen irányú diploma.

  • Tanúsítvány pszichés gátlások oldására képesítő, legalább 60 órás tanfolyam elvégzéséről vagy ilyen irányú diploma.

  • Legalább öt gyermekkel 1 éven át végzett fejlesztő munka, írásos dokumentációjának megküldése, melyet bizalmasan kezelünk, arról írásos feljegyzést nem készítünk és senkinek nem adjuk tovább. Az írásos anyagot megvizsgáljuk, majd visszaküldjük a jelentkezőnek. Amennyiben azt megfelelőnek találtuk, engedélyezzük a képzésre és a vizsgára való jelentkezést.

  • A neuropedagagógus védjegy jogosultja által kiírt két napos vizsgára felkészítő tanfolyam és ennek elvégzését igazoló sikeres vizsgáról szóló tanúsítvány. 

 

A képzés ára: 40 000 Ft/fő, mely magába foglalja a két napos felkészítőt, az egy napos vizsgát és az első éves tagsági díjat.

 

A sikeresen letett vizsga feljogosítja a pályázót a Neuropedagógus cím használatára, melyről tanúsítványt kap.

Ez a jog egy évre szól, mely újabb egy évre meghosszabbítható, ha a neuropedagógus részt vesz a jogosult által szervezett 1 napos szupervízión. Az időpont kijelölése előzetes egyeztetés alapján történik.

A szupervízión minimum három megoldott vagy elakadt eset teljes dokumentációjával kell részt venni.

Bázis iskoláink
Szülők számára
OKTATÁSI NAPTÁR
Társoldalak
Könyvajánló
Könyvrendelés
Minősítő vizsga
Jelentkezés tanfolyamokra
Rólunk
Webáruház
Hírlevél feliratkozás

Tanulásinehézségek.hu - 2010