Főoldal megjelenítése Főoldal megjelenítése E-mail nekünk!

Adatvédelmi, adatkezelési szabályzat

 

 

  Adatvédelmi, adatkezelési szabályzat hatályos 2018. 05. 23. napjától.

Az információs önrendelkezési jogát és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően Neuro-Logo-Ped Kft. tájékoztatást nyújt a tevékenységével kapcsolatban végzett adatkezelésekről.

  1. Adatkezelő

Neuro-Logo-Ped Kft, Bicske, Prohászka u. 4. Cégjegyzékszáma: 07-09-021586, adószáma: 23742785-1-07, képviselő: Kulcsár Mihály, Bicske, Bogya K. u. 20/a., telefon: 06-20/44-90-835, e-mial: kulcsarmihaly@freemail.hu, továbbiakban Adatkezelő.

  1. Az adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag az Érintett saját érésére rögzíti és kezeli. (Infotv.5 §. 1. bek.) Az Adatkezelő a számviteli bizonylatokon szereplő adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezéseinek megfelelően, ezen jogszabály alapján kezeli. Információs és hírleveleket az Adatkezelő kizárólag az Érintett hozzájárulása esetén küldhet. Az Érintett a hírlevélben található link alkalmazásával vagy az Adatkezelőhöz intézett e-mail-lel bármikor megtilthatja, hogy a továbbiakban ilyen megkeresést kapjon.

  1. Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi célból és időtartamig kezeli.

Adat fajtája: vásárló

A kezelt adatok: név, cím, fizetési adatok, fizetési mód.

Az adatkezelés célja: a rendelés visszaigazolása, rendelés teljesítése, díjak számlázása.

Az adatkezelés időtartama: a rendelés teljesítésétől számított 60 nap, vagy az Érintett adattörlésre vonatkozó kérelméig.

  1. Adafeldologozók:

Adatkezelő az általa kezelet adatokat kizárólag könyvelési célból továbbíthatja Adatfeldolgozó felé. Adatfeldolgozó az adatkezelést kizárólag az Adatkezelő utasításai szerint végezheti és a kezelt adatokat senkinek sem adhatja tovább.

Adatfeldolgozók neve:

1. Szekeresné Kun Andrea

címe: 2060 Bicske, Kisfaludy u.

adatfeldolgozási tevékenysége: könyvelés

feldolgozással érintett adatok: név, cím, számlázási adatok, számlázási mód

2. Kulcsár Katalin

címe: 2060 Bicske, Prohászka u. 4.

adatfeldolgozási tevékenysége: rendelés teljesítésével kapcsolatos adminisztráció

feldolgozással érintett adatok: név, cím, számlázási adatok, számlázási mód

3. Magyar Posta

címe: 2060 Bicske, Kossuth tér 4.

adatfeldolgozási tevékenysége: csomag postázása

feldolgozással érintett adatok: név, cím


  1. Adattovábbítás:

Adatkezelő a kezelt adatokat harmadik személynek nem továbbítja.

  1. Az Érintett jogai:

az Érintett kérheti, az Adatkezelőnél, hogy az tájékoztatást nyújtson személyes adatainak kezeléséről, kérheti személyes aatainak helyesbítését vagy törlését.

Adatkezelő köteles a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül Érintett kérését teljesíteni és erről írásban vagy e-mailben Érintettet tájékoztatni.

  1. Adatbiztonság:

Adatkezelő az adatkezelést oly módon végzi, hogy annak során biztosítsa az Érintettek magánszférájának védelmét. Adatkezelő az Érintettek adatait a tőle telhető legbiztonságosabb módon végi és megakadályozza illetéktelenek hozzáférését.

Bázis iskoláink
Szülők számára
OKTATÁSI NAPTÁR
Társoldalak
Könyvajánló
Könyvrendelés
Minősítő vizsga
Jelentkezés tanfolyamokra
Rólunk
Webáruház
Hírlevél feliratkozás

Tanulásinehézségek.hu - 2010