Főoldal megjelenítése Főoldal megjelenítése E-mail nekünk!

Adatvédelmi, adatkezelési szabályzat

 

 

  Adatvédelmi, adatkezelési szabályzat hatályos 2018. 05. 23. napjától.

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően Kulcsár Mihályné egyéni vállalkozó tájékoztatást nyújt a tevékenységével kapcsolatban végzett adatkezelésekről.

  1. Adatkezelő

Kulcsár Mihályné egyéni vállalkozó, Bicske, Bogya K. u. 20/a. Adószáma: 66225506-1-27, telefon: 06-20/44-90-835, e-mail: info@tanulasinehezsegek.hu

  1. Az adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag az Érintett saját kérésére rögzíti és kezeli. (Infotv.5 §. 1. bek.) Információs- és hírleveleket az Adatkezelő kizárólag az Érintett hozzájárulása esetén küldhet. Az Érintett a hírlevélben található link alkalmazásával, vagy az Adatkezelőhöz intézett e-mail-lel bármikor megtilthatja, hogy a továbbiakban ilyen megkeresést kapjon.

  1. Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi célból és időtartamig kezeli.

Az adat fajtája: képzéssel kapcsolatos ismertető, hírlevél, tájékoztatás küldése.

A kezelt adatok: név, cím, telefonszám, e-mail cím, születési adatok, iskolai végzettség, állampolgárság, fizetési adatok, fizetési mód.

Az adatkezelés célja: a képzésre jelentkezők nyilvántartása, ismertetők, hírlevél küldése.

Az adatkezelés időtartama: az érintett adattörlésére vonatkozó kérelméig

  1. Adafeldologozók:

Adatkezelő az általa kezelet adatokat kizárólag könyvelési célból továbbíthatja Adatfeldolgozó felé. Adatfeldolgozó az adatkezelést kizárólag az Adatkezelő utasításai szerint végezheti és a kezelt adatokat senkinek sem adhatja tovább.

Adatfeldolgozó neve: Szekeresné Kun Andrea

címe: 2060 Bicske, Kisfaludy u.

adatfeldolgozási tevékenysége: könyvelés

feldolgozással érintett adatok: név, cím,számlázási adatok, fizetési mód

  1. Adattovábbítás:

Adatkezelő a kezelt adatokat harmadik személynek nem továbbítja.

  1. Az Érintett jogai:

az Érintett kérheti, az Adatkezelőnél, hogy az tájékoztatást nyújtson személyes adatainak kezeléséről, kérheti személyes aatainak helyesbítését vagy törlését.

Adatkezelő köteles a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül Érintett kérését teljesíteni és erről írásban vagy e-mailben Érintettet tájékoztatni.

  1. Adatbiztonság:

Adatkezelő az adatkezelést oly módon végzi, hogy annak során biztosítsa az Érintettek magánszférájának védelmét. Adatkezelő az Érintettek adatait a tőle telhető legbiztonságosabb módon végi és megakadályozza illetéktelenek hozzáférését.

 

 

Bázis iskoláink
Szülők számára
OKTATÁSI NAPTÁR
Társoldalak
Könyvajánló
Könyvrendelés
Minősítő vizsga
Jelentkezés tanfolyamokra
Rólunk
Webáruház
Hírlevél feliratkozás

Tanulásinehézségek.hu - 2010