A számolási nehézség felismerése és kezelése

okt
07
október 7, 8:00 de
A tanfolyam napjai
-
Értékelés
Résztvevők száma
16 fő
Viszzakapot értékelőlapok száma
16 db
Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?
5.00
Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?
4.50
Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?
4.92
Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?
5.00
Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?
4.96
Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?
4.92
Hogyan ítélték meg a résztvevők az oktató(k) munkáját, szaktudását?
4.96
Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek?
4.96
Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?
4.96