A számolási nehézség felismerése és kezelése - Budapest 2021. 10.08-10.

okt
08
október 8, 5:25 de
Értékelés
Résztvevők száma
20 fő
Viszzakapot értékelőlapok száma
20 db
Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?
4.85
Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?
4.65
Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?
4.85
Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?
4.80
Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?
4.80
Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?
4.75
Hogyan ítélték meg a résztvevők az oktató(k) munkáját, szaktudását?
4.95
Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek?
4.85
Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?
4.75