Vámbéry Ármin Alapiskola

Település
Dunaszerdahely

A dunaszerdahelyi, magyar tannyelvű Vámbéry Ármin Alapiskola néhány lelkes pedagógusa 2012 októbere folyamán, egy hatvanórás tanfolyamon vett részt, mely a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására adott útravalót. A módszert Kulcsár Mihályné, Pannika néni dolgozta ki: Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására címmel. A tanfolyamon résztvevő pedagógusok nagy lelkesedéssel kapcsolódtak be az egyes gyakorlatok elvégzésébe, hiszen az utóbbi felgyorsult időben egyre több a szorongó, nehezen író, olvasó, figyelemkoncentrációs zavarral küzdő gyermek, akiken ezzel a módszerrel segíthetünk.

A tanfolyam vezetője, aki pedagógusként maga is sokszor találkozott, s találkozik a mai napig is ilyen gyermekekkel, segítőkezet nyújt a pedagógusoknak többéves tapasztalatával a gyermekek fejlesztésében.

2012. 10. 01-én a Wámbéry Ármin Alapiskola és a Tanulás öröm is lehet társulás együttműködési megállapodása alapján az iskola alsó tagozatának több pedagógusa vállalta, hogy bevezetik a komplex mozgásterápiát a minden napi tevékenységük közé. A feladatsorokat Kulcsár Mihályné állította össze, aki vállalta, hogy minden hónapban ő vagy munkatársai megnézik a gyerekek mozgását és segítenek a pedagógusoknak a következő hónap gyakorlatsorának előkészítésében.

 

Iskolánk 14 pedagógusa elvégezte a Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására című, Kulcsár Mihályné neurópedagógus által kidolgozott komplex mozgásterápiát.

Nagyon sok új, hasznos dolgot tanultunk, amit kamatoztatni szerettünk volna, hogy gyermekeink könnyebben sajátítsák el az iskolai tananyagot.

A tanfolyam ideje alatt kikristályosodott számunkra, hogy jobb eredmények csak az idegrendszer fejlődésében levő hiányosságok pótlásával érhetünk el, amelynek alapja a mozgás.

Iskolánk bázisiskolává vált.

A tanfolyamot végzett pedagógusok osztályaikban elkezdték a csoportos feladatok végzését a testnevelés órákon és reggelente, a szülők és igazgatónk beleegyezésével, támogatásával.

Minden hónapban egy szakmai napon Pannika néni ellenőrzi a gyakorlatokat, útmutatást ad a következő hónap gyakorlataihoz.

Már az első hónap elteltével javulás mutatkozott a gyerekek magatartásában, az írás, olvasás, számolás terén is.

Mivel a végzett munka meghozza gyümölcsét, továbbra is nagy lelkesedéssel végezzük a terápiás feladatokat.

2013. január 10-én meglátogatott bennünket Pannika néni, Kati néni és Misi bácsi, hogy megnézzék, hogyan végzik diákjaink az általuk javasolt gyakorlatokat az egyes osztályokban. A gyerekek örömmel mutatták meg, mit tudnak, s lelkesen figyelték a következő hónapra előirt gyakorlatok sorrendjét. Erről az alábbi képek is tanúskodnak.

Pannika néniék megdicsérték a gyerekeket, mert maradéktalanul elsajátították az előirt mozgásgyakorlatokat.

2013.február 7-én a tornateremben került sor a 2. közös összejövetelre Pannika nénivel és Misi bácsival.

Tanulóink nagy lelkesedéssel mutatták be a 2. hónap elsajátított gyakorlatait. Lemérhető náluk a fejlődés, akár a magaviseletükben, akár a tanulásban. Sokkal magabiztosabbak, ügyesebbek, kitartóbbak, mint az előző időszakban. Szebben írnak, olvasnak, számolnak.

Nagy öröm ez számunkra, hiszen közös mottónk: „A tanulás öröm is lehet!”

Pannika néni ismét megdicsért bennünket, mert diákjaink példásan, magabiztosan végezték az egyes gyakorlatokat. A jó hangulatról a képek is tanúskodnak.

Csak így tovább gyerekek, meghozza gyümölcsét kitartásotok, meglátjátok!- biztatta a gyerekeket Pannika néni.

A gyakorlatok bemutatása után a pedagógusokkal szakmai tanácskozásra került sor, mely nagyon jó hangulatban telt. Késő délutáni órákban vettünk búcsút egymástól, a következő közös összejövetelre márciusban kerül sor.

Ismét eltelt egy hónap, s Pannika néniék ismételten meglátogattak bennünket, 2013.március 21-én, csütörtökön.

Tanulóink szépen, pontosan végezve a kitűzött gyakorlatokat, pontosan az előírtaknak megfelelően teljesítettek.

Pannika néni megdicsérte a gyerekeinket lelkesedésükért, magatartásukért. A pedagógusoknak gratulált az elért eredményekhez. Minden pedagógus tudatában van annak, hogy mindezt gyermekeink fejlődése érdekében teszi.

A szakmai napon részletesen megbeszéltük az egyes osztályokban felmerülő problémákat. Örülünk az elért eredményeinknek, minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy még jobbak lehessünk. Nagyon szépen lemérhető diákjainknál a fejlődés az egyes tantárgyaknál, ami természetesen a naponta lelkiismeretesen végzett mozgásgyakorlatok eredménye.

Köszönjük Pannika néni segítségét!

 

A Vámbéry Ármin Alapiskolában Dunaszerdahelyen a 2014/2015-ös tanévben is mindennapjaink részévé vált a Kulcsár Mihályné, Pannika néni -féle komplex mozgásterápiás gyakorlatsorok végzése.

A gyakorlatsort igyekezünk rendszeresen beiktatni a napjaink egyes szakaszaiba, tanítási óráktól, szervezettségtől függően. Vannak napok, mikor a tanulók korábban érkeznek az iskolába, hogy elvégezhessék a gyakorlatsort. Sokuknak felüdülést jelent. Általában négyhetente tanítjuk be az új mozgáselemeket, attól függően milyen szinten sajátították el az előző hetek fejlesztő gyakorlatait. A tanulóink zöme érzi a mozgás jótékony hatását, kívánságuknak eleget téve, próbáljuk mindig beiktatni az írásbeli felmérők előtt is, hiszen már tapasztalták, hogy a gyakorlatok elvégzése után könnyebben megy a gondolkodás is. Ezen kívül hatékonysága megfigyelhető a tanulóink magatartásában, tanórai teljesítményükben, valamint elszántabbak a tanulási nehézségeik leküzdésében. A terápia hatására fejlődik az önbizalmuk, amely elősegíti a további célok elérését.

Számos területen pozitív eredményeket sikerült elérnünk:

Olvasásproblémával küzdő tanulóknál javult az olvasás készsége, csökkent a hibák száma, minimalizálódott a „félreolvasás”. Több tanulónál a szövegértés is sokat fejlődött, valamint a memorizálás terén is pozitív változásokat lehet tapasztalni. A 7. hónap gyakorlatsoraiban megtalálható papagájjátékot imádják a gyerekek, igyekeztünk nyelvtörőket, közmondásokat, minél érdekesebb szövegeket memorizálni. A 8. hónap gyakorlatai között, szintén kedvenc a magánhangzók hangoztatása a pedagógus által meghatározott szavakban, szókapcsolatokban, főként, ha róluk szól.

Írásproblémával küzdő tanulóknál csökkent a helyesírási hibák száma. A dyslexiás tanulók jobban odafigyelnek az ékezetek és írásjelek alkalmazására, mivel magukat ellenőrizve észreveszik a hiányosságokat és pótolják. Valakinél olvashatóbbá, rendezettebbé is vált az írás külalakja.

Figyelemzavarral küszködő gyermekeknél, nőtt a koncentráló képesség, valamint megtanulják kontrolálni aktív impulzusaikat.

Mozgásfejlődésükben elmaradt gyerekeknél hasznos a kitartást igénylő erőfeszítés. A vékonyka gyerekeknél ezek a mozgások megerősítik az izomzatot, az egyensúlyrendszert pontosítják, szabályozzák a testtartást, és összehangolják az érzékszervek működését.

A mozgásfejlesztést addig folytatjuk, amíg a gyermek eléri a korának megfelelő mozgásfejlettségi szintet, utoléri társait, illetve saját magát.

A foglalkozások alatt a gyerekek jól érzik magukat, felszabadultabbak, örülnek a mozgásnak, sokat nevetnek. Néhány gyerek számára minden új gyakorlat egy kihívás, melynek leküzdése örömmel, büszkeséggel tölti el őket. Ezért is érdemes ezt csinálni!A Pannika nénivel rendszeresen tartjuk a kapcsolatot, minden találkozás alkalmával megbeszéljük az esetleges kérdéseket, valamint azt is, hogy mire kell még odafigyelnünk a gyakorlatok végzése közben. Megvitatjuk tapasztalatainkat, megfigyeléseinket.

Köszönet Kulcsár Mihályné Pannika néninek a sok segítségért, útmutatásért, tanításért! Szeretnénk, ha minél gyakrabban, s persze minél tovább tudna bennünket segíteni. Köszönjük az önzetlen, odaadó munkáját a gyermekeink, magunk és a szülők nevében is.

A DUNASZERDAHELYI VÁMBÉRY ÁRMIN ALAPISKOLA PEDAGÓGUSAI NEVÉBEN Fehér Zsanett, Vörös Mária és Bugár Edit pedagógusok

Partnerintézmény-típus
Bázisiskola