Kulcsár Mihály György

Kulcsár Mihály György

logopédus
Bicske

1969-ben kezdett el dolgozni képesítés nélküli pedagógusként. 1970-ben került a bicskei Kisegítõ Iskolában, ahol enyhe fokban sérült értelmi fogyatékos gyerekeket tanított. 1974-ben dipolomázott a Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskolán értelmi fogyatékosok oktatása és logopédia szakon. Ettõl kezdve elõször mellék- majd fõállásban logopédusként dolgozott. 

Az 1980-as évek közepétõl pedig utazó logopédusként a helyi óvodákban tevékenykedett. Logopédiai munkája fõ irányvonalát a Kulcsár Mihályné által kidolgozott komplex mozgásterápia képviselte. Függetlenül a gyerekek beszédhibájának súlyossági fokától, mindenkivel ezt a terápiát végezte. Négy éves kortól vitte magával az óvodásokat és a foglalkozási idõ 80%-ában csak mozgásterápiát végeztek. A fennmaradó idõt a nagycsoportos korú gyerekek konkrét beszédhibáinak javítására fordította. A rendszeres és korán kezdett mozgásterápiának köszönhetõen a következõ évektõl kezdve a nagycsoportba kerülõ gyerekek között alig akadt beszédhibás.

Feleségével összefogva 1999-ben megalakították vállalkozásukat. Akkreditáltatták a Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelõzésére és oldására és a Techinikák a tanítással, tanulással kapcsolatos pszichés gátlások oldására címû képzéseket és 60 órás tanfolyamokon oktatják pedagógusoknak.

Kulcsár Mihály jelenleg egyéni vállalkozó valamint a Neuro-Logo-Ped  Kft ügyvezetõje, képzések szervezésével és ügyvitelével foglalkozik.

Elérhetőségek

06-20/44-90-835

kulcsar.mihaly@freemail.hu