Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására - Mohács 2021.06.11.

jún
10
június 10, 5:17 de

Meixner Ildikó EGYMI
7700 Mohács, Kórház u. 1-3.

Meixner Ildikó EGYMI
7700 Mohács, Kórház u. 1-3.

Értékelés
Résztvevők száma
10 fő
Viszzakapot értékelőlapok száma
10 db
Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?
5.00
Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?
4.90
Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?
5.00
Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?
5.00
Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?
5.00
Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?
5.00
Hogyan ítélték meg a résztvevők az oktató(k) munkáját, szaktudását?
5.00
Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek?
5.00
Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?
5.00