Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására Mohács-online 2021.06.11.

jún
11
június 11, 8:00 de

online

Értékelés
Résztvevők száma
23 fő
Viszzakapot értékelőlapok száma
23 db
Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?
4.83
Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?
4.43
Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?
4.96
Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?
4.78
Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?
5.00
Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?
4.96
Hogyan ítélték meg a résztvevők az oktató(k) munkáját, szaktudását?
4.96
Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek?
4.74
Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?
4.83