Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására - Szombathely 2021.11.19-28.

nov
26
november 26, 4:51 de

Apáczai Waldorf Általános Iskola
9700 Szombathely, 11-es huszár út 40.

Apáczai Waldorf Általános Iskola
9700 Szombathely, 11-es huszár út 40.

Értékelés
Résztvevők száma
29 fő
Viszzakapot értékelőlapok száma
29 db
Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?
5.00
Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?
4.61
Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?
4.92
Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?
4.90
Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?
4.98
Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?
4.95
Hogyan ítélték meg a résztvevők az oktató(k) munkáját, szaktudását?
5.00
Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek?
4.88
Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?
4.98