Technikák a tanítással, tanulással kapcsolatos pszichés gátlások oldására

Akkreditált képzés

Technikák a tanítással, tanulással kapcsolatos pszichés gátlások oldására

Tanulási nehézséggel és magatartási zavarral küzdő gyermekekkel foglalkozunk. Munkánk során meggyőződésünkké vált, hogy az idegrendszeri éretlenség mellett, a lelki traumák is jelentős szerepet játszanak a tanulási nehézség és a magatartási zavar kialakulásában. Ezen lelki traumák feloldására dolgoztunk ki egy módszert, amely egyaránt használható óvodás és általános iskolás korú gyermekeknél, és segítséget ad a velük foglalkozó pedagógusok számára is.

A tanfolyam 60 órás, tanúsítványt ad. Lebonyolítását bármely helyszínen vállaljuk: folyamatosan vagy heti 3-3 napos bontásban (naponta 8-16 óráig).

 Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók, fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok, logopédusok, pszichológusok.

 A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai pedagógiai végzettség.

 Akkreditált program, száma:9-78/2018

 A tanfolyam célja: A tanuláshoz kapcsolódó stressznyomok, pszichés gátlások felismerése, oldása. A hallgatók tanulják meg jobban értelmezni saját és a gyermekek motivációit, metakommunikációs jelzéseit. A tanulási stratégiákra vonatkozó ismeretek bővítése.  

A tanfolyam témája: A pszichés gátlások felszámolására a mozgásterápián túl szükség lehet stresszoldó módszerekre is. Olyan technikákat választottunk ki, amelyeket saját pedagógiai gyakorlatunkban a legeredményesebben tudtunk használni és nem igényeltek speciális (pszichológusi) végzettséget. A tanfolyam tartalmaz önismereti teszteket pedagógusok számára, amelyek segítségével felismerhetik saját motivációikat és tanítványaik cselekedeteinek mozgatórugóit. Tartalmaz kommunikációs gyakorlatokat a problémátlanabb kapcsolatteremtés megtanulására, a gyerekekben keletkezett stressz oldására.

Témakörök: Varázskör(NLP) - A kellemetlen tevékenységet kellemes élményhez kapcsoljuk; Gyors fóbia gyógymód(NLP) - Az eseményről leválasztjuk az érzelmeket, nevetségessé tesszük a szituációt; Stresszoldó kineziológia - Az izmokban tárolt feszültségek oldásával az energiakörök tehermentesítése; Az olvasáshoz, íráshoz, számoláshoz kapcsolódó stressznyom felderítése szemkörzéssel, oldása.(Kineziológia); Izomcsoportok harmonizálása az írás megkönnyítése érdekében. (Izomkontroll); A dyslexia, dysgraphia, discalculia neurológiai hátterének ismertetése, megjelenési formái és kezelése

 Alkalmazott módszerek: előadás, konzultáció, bemutatás, megfigyelés, saját élményű mozgástréning, önálló munka.

 A tanfolyam teljesítésének tartalmi követelménye: A továbbképzés résztvevői ismerjék meg a Wartegg önismereti teszteket, legyenek képesek helyesen használni, értékelni. Legyenek képesek a metakommunikációs jelzéseket felismerni, értelmezni. Ismerjék meg a tanulás rendszerfolyamatát, ismerjék fel a tanulást akadályozó tényezőket, tudjanak alkalmazni megfelelő tanulási stratégiát. Tanulják meg a stressz fiziológiáját. Ismerjék, alkalmazzák helyesen a stresszoldó tornát.Tanulják meg felismerni a dyslexia, dysgraphia, dyscalculia kialakulását előidéző pszichés tényezőket és tudjanak alkalmazni megfelelő stresszoldó technikát. Tanulják meg a tanítással, tanulással kapcsolatos stressz oldására alkalmas stresszoldó technikák elméleti alapjait és gyakorlati alkalmazásait: NLP-varázskör, gyorsfóbia gyógymód, hiedelmek megváltoztatása. Kineziológia (szemkörzés, stresszoldó torna). Izomkontroll (a vállöv és medenceöv izmainak összehangolása).

A tanúsítvány kiadásának feltétele: A résztvevő a tanfolyam összes óraszámának legalább 83%-án legyen jelen. (1 napot hiányozhat.)
Teljesítse az időközi ellenőrző feladatot. Tegyen sikeres záróvizsgát.

Alapította: LOGO-PED KM BT. 2060 Bicske, Prohászka u. 4.

A tanfolyam létszáma maximált, a jelentkezéseket csak a visszajelzés sorrendjében tudjuk elfogadni.

 Ára:  112 000 Ft/fő, mely összeg tartalmazza az oktatáshoz szükséges segédanyagokat is. A felmerülő eszközkészítési, utazási és szállás költségek a hallgatókat terhelik. A befizetés történhet átutalással vagy készpénzben, a képzés első napján a helyszínen. 

A vizsga sikertelen teljesítése esetén ez az összeg nem követelhető vissza.

Lehetőséget biztosítunk minden érdeklődő számára, hogy térítésmentesen vehessen részt a képzés első napján.

A tanfolyamot elvégzett hallgatók – előzetes egyeztetés után – 7 éven belül, térítésmentesen ismételhetnek, de erről újabb tanúsítványt nem kapnak.

 

Szükséges eszközök

A hallgató készíti el:
általános iskolában használatos tanulói betű- és számkártyák,
A/4-es méretű lap, melyen egy teljes lapot kitöltő piros x látható.