A számolási nehézség felismerése és kezelése

Akkreditált képzés

Számolási nehézséggel küzdő gyerekek mindig voltak, de az utóbbi 10-20 évben folyamatosan növekszik a számuk. Ennek ellenére kisebb a publicitása, mint a diszlexiának vagy diszgráfiának. A számolási nehézséggel foglalkozó szakember is kevesebb. A szakirodalma is szegényesebb, kevesebb a témához kapcsolódó tanfolyam.

Az 1980-as évek óta végzünk kutatásokat a számolási nehézség témakörében, több száz gyermek terápiáját irányítottuk.

A saját tapasztalatainkra és a szakirodalomra támaszkodva kidolgoztunk egy komplex módszert, melynek segítségével a számolási nehézség mértéke csökkenthető, illetve felszámolható.

A fejlesztés az idegrendszer érési deficitjétől a tudáshiány pótlásáig minden területet felölel.

A tanfolyamon tanultakat fel lehet használni az óvodában a számolási nehézség megelőzésére, általános iskolában, középiskolában, nevelési tanácsadóban az oldására, felszámolására.

A tanfolyam 30 órás, tanúsítványt ad. Lebonyolítását bármely helyszínen vállaljuk folyamatosan (naponta 8-16 óráig). 

Jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai pedagógiai végzettség. 

Célcsoport: Óvodapedagógus, tanító, általános iskolai matematika szakos tanár, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus.

A tanfolyam címe: Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására 

Előadó: Kulcsár Mihályné fejlesztőpedagógus, a módszer kidolgozója, Kulcsár Mihály György logopédus, Kulcsár György pedagógus, Kulcsár Mihály pedagógus, Kis Katalin matematika tanár

Akkreditált program, OKM száma: 83/10/2020

A tanfolyam célja: 
Olyan alternatív módszerrel megismertetni a résztvevőket, melynek segítségével felismerik a matematika tanulását gátló tényezőket és képessé válnak meghatározni a kiváltó okokat.
Olyan fejlesztő eljárás megtanítása, melyek segítségével megelőzhetők illetve oldhatók a matematika tanulását akadályozó tényezők.
A tanult alternatív fejlesztő eljárás tudatos és szakszerű alkalmazása.

Témakörök: a matematikai képességek szerepe az intellektus fejlődésében; számolási  nehézség; kutatási irányzatok; az idegrendszer és a számolási képesség; mozgásanyag; a pedagógus szerepe; vizsgálat bemutatása; vizsgálat végzése; időközi felmérés; a terápia; ismétlés

Alkalmazott módszerek: előadás, bemutatás, egyéni és csoportos gyakorlás, közös megbeszélés, konzultáció

A tanfolyam teljesítésének tartalmi követelménye:
A résztvevő ismerje meg a mozgásterápia elméletét és idegrendszeri alapjait.
Ismerje és legyen képes bemutatni a tanult mozgásformákat.
Legyen képes a vizsgálatok önálló elvégzésére, az eredmények összehasonlítására.
Elemezze az adatokat és állítson fel személyre szóló terápiát. 
Legyen képes a megszerzett ismeretanyagot beépíteni a mindennapi munkájába.

A tanúsítvány kiadásának feltétele: 
A tanúsítvány kiadásának feltétele, hogy a résztvevő a képzés folyamán legalább 25 órán legyen jelen. (Ez a kötelező óraszám 83 %-a.) Teljesítse az időközi szintfelmérő feladatot  és tegyen sikeres záróvizsgát.

Alapította: LOGO-PED KM BT. 2060 Bicske, Bogya Károly u. 20/a.

A tanfolyam létszáma maximált, a jelentkezéseket csak a visszajelzés sorrendjében tudjuk elfogadni.

Ára: 67 000 Ft /fő, mely összeg tartalmazza az oktatáshoz szükséges segédanyagokat és a módszert ismertető "A diszkalkuliáról másképpen - amikor a mechanikus gyakorlás nem segít"  című könyvet. A felmerülő eszközkészítési, utazási és szállás költségek a résztvevőket terhelik. A befizetés történhet átutalással  vagy készpénzben, a képzés első napján a helyszínen. A vizsga sikertelen teljesítése esetén ez az összeg nem követelhető vissza.

A tanfolyamot elvégzett résztvevők - előzetes egyeztetés után – 7 éven belül, térítésmentesen ismételhetnek, de erről újabb tanúsítványt nem kapnak. 

 

Szükséges eszközök

A vizsgálati eszközök elkészítéséhez szükséges anyagok (színes rudak: 2-szer 12 különböző színű és méretű; számkártyák: 0-9 számjegyek, műveleti jelek; 2 cm átmérőjű színes korongok: 6 db piros, 4 db kék, 4 db zöld, 2 db sárga; 5-6 méter hosszú zsineg; kb 30-40 cm hosszú, vastagabb fonal; apró színes gyöngyök, fűzőszál, lapos edény a gyöngyöknek; színes ceruzák; labda vagy babzsák; maximum 2 cm átmérőjű, kb 20 cm hosszú papírhenger; gyurma) jegyzetfüzet, íróeszköz