Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására

Akkreditált képzés

Napjainkban egyre több a tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermek. Az ő számukra dolgoztunk ki egy módszert, melyet már 1999 óta oktatunk pedagógusoknak a kötelező továbbképzési rendszeren belül. Nagyon jól használható az iskolások tanulási-magatartási zavarainak korrekciójára, illetve óvodásoknál prevencióra. A módszernek nincs különleges eszközigénye. 

A tanfolyam 60 órás, tanúsítványt ad. Lebonyolítását bármely helyszínen vállaljuk: folyamatosan vagy heti 3-3 napos bontásban (naponta 8-16 óráig). 

Jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai pedagógiai végzettség. 

Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók, fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok, logopédusok, pszichológusok. 

A tanfolyam címe: Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására 

Előadó: Kulcsár Mihályné fejlesztőpedagógus, a módszer kidolgozója, Kulcsár Mihály György logopédus, Kulcsár György pedagógus. 

Akkreditált program, OKM száma: 2-123-2019

 A tanfolyam célja: Az eltérő fejlődésű gyerekek segítése, integrálása. A mozgás felhasználása a tanulási képesség fejlesztésére.

 A tanfolyam témája: A mozgás az első kommunikációs eszköz a világgal való kapcsolatfelvételben. A mozgás fejlődése szoros kapcsolatban áll az idegrendszer érésével. A mozgásra települnek a humánspecifikus kommunikációs készségek, a beszéd és az írott beszéd, az olvasás és írás. Ha a mozgásfejlődés eltér genetikailag programozott rendjétől, az agy kérgi szintjén is akadályozott lehet az ingerületvezetés. Az idegrendszer éretlenségi tünetei lehetnek az írás, olvasás, számolási nehézség, figyelemkoncentrációs zavar, memóriazavar, magatartási zavar. A képzés során az elméleti és gyakorlati munka párhuzamosan, egymást kiegészítve folyik.

 Témakörök:A tanulási nehézség problémaköre, előjelei, okai; Az iskolaérettség feltételei; Kutatási irányzatok; Az idegrendszer működése; A mozgásfejlődés menete és idegrendszeri alapjai; Az olvasás idegrendszeri alapjai; A nagycsoportos vizsgálat ismertetése; A kiscsoportos vizsgálat ismertetése; Egyéni vizsgálat; A vizsgált területek értékelése, fejlesztési lehetősége, a kapott eredmények feldolgozása; A terápia mozgásanyagának megtanulása. Önálló vizsgálatvégzés. Terápia tervezés.

 Alkalmazott módszerek: előadás, konzultáció, bemutatás, megfigyelés, saját élményű mozgástréning, önálló munka.

 A tanfolyam teljesítésének tartalmi követelménye:
A résztvevő ismerje meg a mozgásterápia elméletét és idegrendszeri alapjait.
Ismerje és legyen képes bemutatni a tanult mozgásformákat.
Legyen képes a vizsgálatok önálló elvégzésére, az eredmények összehasonlítására.
Elemezze az adatokat és állítson fel személyre szóló terápiát. 
Legyen képes a megszerzett ismeretanyagot beépíteni a mindennapi munkájába.

A tanúsítvány kiadásának feltétele: 

A résztvevő a tanfolyam összes óraszámának legalább 83%-án legyen jelen. (Egy napot hiányozhat.)
Tegyen sikeres szóbeli és írásbeli vizsgát.

Alapította: LOGO-PED KM BT. 2060 Bicske, Bogya Károly u. 20/a.

A tanfolyam létszáma maximált, a jelentkezéseket csak a visszajelzés sorrendjében tudjuk elfogadni.

Ára: 112 000 Ft/fő, mely összeg tartalmazza az oktatáshoz szükséges segédanyagokat és a módszert ismertető „A tanulás öröm is lehet” című könyvet. A felmerülő eszközkészítési, utazási és szállás költségek a résztvevőket terhelik. A befizetés történhet átutalással  vagy készpénzben, a képzés első napján a helyszínen. A vizsga sikertelen teljesítése esetén ez az összeg nem követelhető vissza.

A tanfolyamot elvégzett résztvevők - előzetes egyeztetés után – 7 éven belül, térítésmentesen ismételhetnek, de erről újabb tanúsítványt nem kapnak. 

Szükséges eszközök

A résztvevő készíti el:
színes rudak (7-8 féle, mindből két darab),
színes korongok ( 6 db piros, 4 db kék, 4 db zöld, 2 db sárga),

A kép eltávolítva.

a korongok képe egy A/4-es lapon ,
1 db vastag cipőfűző,
apró színes gyöngyök (10-20 db),
fűzőszál vagy damil (40-50 cm hosszú),
6-7 m hosszú zsineg,
színes ceruzák (alapszínek + szürke + lila + rózsaszín),
babzsák,
papírhenger (távcsőnek),
a konfliktushelyzetet ábrázoló képek kiszínezése,
az eseménysort ábrázoló képek felragasztása keményebb lapra, majd kivágása.

A résztvevő készen kapja:
vizsgálati lap (4db),anamnézis lap (1db),feladatlap (2x3 db),konfliktushelyzeteket ábrázoló kép (2db), eseménysort ábrázoló képek.
 

Lehetőséget biztosítunk minden érdeklődő számára, hogy térítésmentesen vehessen részt a képzés első napján.